Політика конфіденційності та захисту ваших персональних даних є невід’ємною частиною Договору  публічної оферти, який викладений за наступним посиланням

Нижче ви можете ознайомитись з Політикою конфіденційності, яка поширюється на будь-яку інформацію отриману через веб-сайт http://www.belokorichi.com/ та/або додатком для мобільних телефонів та планшетів чи будь-який додаток на сторінках соціальних мереж або інших веб-сайтів. Ми усвідомлюємо, що споживач послуг, намагається отримати високого рівня довіри. Ми цінуємо вашу довіру, тому забезпечення безпеки та конфіденційності вашої особистої інформації є пріоритетним для нас. Будь ласка, прочитайте та ознайомтесь з нашою Політикою конфіденційності.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФОП «Осіпова Л.М.», далі «Володілець персональних даних» який зареєстрований і діє відповідно до вимог законодавства України, приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних суб’єкта персональних даних, у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована). У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення обробки персональних даних, види персональних даних які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для суб’єкта персональних даних щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо захисту персональних даних.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

Одержувач — фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Володілець персональних даних  — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

Законодавство про захист персональних даних складають Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України.

3. СУБ`ЄКТИ ВІДНОСИН, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

Суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, є:

  • суб’єкт персональних даних;

  • володілець персональних даних;

  • розпорядник персональних даних;

  • третя особа.

Володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи — підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі.

Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначених у договорі.

4. ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Положення ч.1, ст.7 Закон України «Про захист персональних даних» не застосовується, якщо обробка персональних даних:

— здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних;

— необхідна для здійснення прав та виконання обов’язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту;

— необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб’єкта персональних даних;

— необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

— необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою — підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, працівниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;

— стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в межах його повноважень, визначених законом;

— стосується даних, які були явно оприлюднені суб’єктом персональних даних.

5. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми отримуємо та зберігаємо будь-яку інформацію, що ви вводите на нашому веб-сайті чи надаєте нам будь-яким іншим способом, у тому числі через додаток для мобільних пристроїв. Це також стосується інформації, яка дозволяє ідентифікувати вас (далі «особиста інформація»), у тому числі вашого імені, прізвища, номера телефону, поштової та ел. адрес, інформації, що стосується оплати (номер, ім’я власника та дата завершення дії платіжної картки). Ви можете відмовитись надати нам цю інформацію, але зазвичай майже всі дані, які ми просимо від вас, необхідні для бронювання та надання послуг із розміщення на період тимчасового проживання, реєстрації на нашому сайті; бронювання подорожі; заповнення профілю клієнта; участі в опитуванні; можливості поставити нам запитання; здійснення транзакції на нашому веб-сайті чи за допомогою додатку для мобільних пристроїв.

Особисті дані можуть бути автоматично зібрані та оброблені при використанні веб-сайту (наприклад через cookie-файли). Така інформація, може включати:

— інформацію, за допомогою якої вас можна ідентифікувати (особисті дані), зокрема, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, громадянство, номер мобільного телефону, поштова адреса та адреса електронної пошти;

— дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта, строк його дії);

— дані платіжних карток (номер платіжної картки, термін її дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки). Ми можемо зберігати дані платіжних карток для подальшого використання, проте, ми не зберігаємо CVC/CVV код платіжної картки; автоматично зібрані дані;

— системні файли (IP-адреса, тип оглядача, посилання / вихід сторінки та URL-адреси, кількість кліків та взаємодії з веб-сайтом, ім’я домену, цільові сторінки / вміст, переглянуті сторінки / вміст, ідентифікатор пристрою та місцезнаходження);

— інформація з профілю (налаштування, інформація з історії пошуку, інформація з історії бронювання, планів подорожей та іншої інформації)  та інші автоматично зібрані дані; іншу інформацію, яку ви добровільно залишаєте на Сайті.

Якщо ви продовжуєтеся користуватися цим Сайтом та здійснюєте реєстрацію на Сайті чи створюєте Бронювання послуги із розміщення на період тимчасового проживання, ви:

  • безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте ці Умови; повідомлені, що на цьому Сайті може відбуватися збір ваших персональних даних та їх обробка за допомогою технічних можливостей Володільця персональних даних;

— надаєте згоду на збір та обробку усіх наданих вами персональних даних з метою, вказаною у цих Умовах та Договорі оферти;

— надаєте згоду на обробку та транскордонну передачу ваших персональних даних, якщо цього вимагають умови користування Сайтом та умови надання Послуг;

— надаєте згоду на передачу персональних даних третім особам (у тому числі Постачальникам Послуг/Перевізникам) з метою виконання Послуг;

— надаєте вашу згоду на збір та зберігання ваших персональних даних без обмеження терміну дії, до тих пір поки ви не звернетеся з вимогою або побажанням щодо припинення обробки своїх персональних даних та / або їх знищення, або до моменту припинення відносин за ініціативи Володільця персональних даних чи інших підстав відповідно до вимог законодавства.
Для цілей цих Умов термін «
Володілець персональних даних» включає в себе також його афілійованих осіб чи компаній групи, а також представників, керівників, агентів, співробітників чи партнерів, які можуть отримати доступ до ваших персональних даних у результаті використання вами цього Сайту.

6. COOKIES

Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті та поза його межами. Cookies – це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання Інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати Вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска.

Під час перегляду нашого веб-сайту ми можемо розмістити cookies на Вашому комп’ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на Вашому комп’ютері Вашим браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше Ви до нас завітали чи заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Вами у будь-який момент. Сookies не отримують особистої інформації про Вас та не надають нам Вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з Вашого комп’ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту та пропозицій, які Вам найбільше подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookies використовуються, щоб зробити веб-сайт / http://www.belokorichi.com/ безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookies також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookies допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

Ярлик “help” на панелі більшості браузерів проінформує Вас як заборонити браузеру приймати нові cookies, як отримувати повідомлення від браузера, що Ви отримали нові cookies, або як відключити cookies. Пам’ятайте, що cookies дозволяють Вам повною мірою користуватися всіма можливостями веб-сайту http://www.belokorichi.com/, і ми рекомендуємо Вам залишати їх ввімкненими.

Крім того, веб-сайт http://www.belokorichi.com/ може містити посилання на сайти, які управляються третьою стороною. Ми не несемо будь-якої відповідальності за інформацію розміщену на таких сайтах. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей.

7. ВЗАЄМОДІЯ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

Володілець персональних даних   не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Володілець усвідомлено розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Суб’єктів персональних даних. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим Володілець персональних даних рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначаються умовами згоди Суб’єкта персональних даних, наданої Володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

8. ПРАВА СУБ`ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володілець персональних даних   доводить до відома користувача про його права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

— знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

— отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

— на доступ до своїх персональних даних;

— отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

— пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

— пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

— на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

— звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

— застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

— вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

— відкликати згоду на обробку персональних даних;

— знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

— на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були Вами надані Володільцю персональних даних  відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються, будь ласка, звертайтеся до Володілець персональних даних: електронною поштою на belokorichi@gmail.com

9. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

2. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб’єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з такими даними.

3. Використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

4. Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

10. ЗБИРАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.

2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

— в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;

в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

11. НАКОПИЧЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних Володільця.

2. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

12. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення суб’єкта персональних даних про таке, можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики ВОЛОДІЛЬЦЕМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

КОНТАКТИ ВОЛОДІЛЬЦЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

ФОП  Осіпова Людмила Миколаївна

Місце реєстрації: 03164, м. Київ, вул. Наумовича Володимира, 17

ЄДРПОУ/ДРФО 2805321147

р/р UA823007110000026004052619451 АТ КБ «Приватбанк»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 9

Телефони: +38 063-598-15-17, +38 067-503-87-93

Електронна пошта: belokorichi@gmail.com