Шановні гості!

Для довгострокових бронювань необхідно внести передоплату у розмірі вартості однієї ночі. Способи та реквізити для оплати:

1. Ви можете внести передоплату перекладом на карту № 5169 3305 1837 7467 Осіпов Вадим Валентинович. Після оплати передзвоніть 0675544341 або напишіть на пошту belokorichi@gmail.com.

2. У терміналі «Приватбанку» без комісії: В рядку пошуку введіть код фірми 2718413590, з’явиться віконце ФОП Осіпов Вадим Валентинович готель »Белокорічі» вказуєте своє прізвище і суму платежу.

3. У будь-якому банку на розрахунковий рахунок № 26000052635932, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, ФОП Осіпов В.В .. ЄДРПОУ / ДРФО 2718413590,

У разі скасування бронювання менш ніж 48 годин до заїзду, сума передоплати не повертається.

_______________________________________________________________________

Представник адміністрації зв’яжеться з гостями для організації внесення передоплати. Кошти необхідно перевести протягом 5 днів після оформлення бронювання. У разі ненадходження коштів адміністрація готелю залишає за собою право скасувати бронювання.
________________________________________________________________________
Dear guests!

For long-term bookings, a prepayment of one night is required. Methods and details for payment:

1. You can make an advance payment by transferring to card No. 5169 3305 1837 7467 Osipov Vadim Valentinovich. After payment, call 0675544341 or write to belokorichi@gmail.com.

2. In the Privatbank terminal without commission: In the search bar, enter the company code 2718413590, the window of the FOP Osipov Vadim Valentinovich Hotel Belokorichi will appear, indicate your name and payment amount.

3. At any bank to the current account No. 26000052635932, Private Bank Privatbank, MFO 320649, FOP Osipov V.V. EDRPOU / DRFO 2718413590,

If the reservation is canceled less than 48 hours prior to arrival, the prepayment is not refundable.

_______________________________________________________________________

A representative will contact guests to arrange prepayment. Funds must be transferred within 5 days after booking. In case of non-receipt of funds, the hotel reserves the right to cancel the reservation.
_______________________________________________________________________

Уважаемые гости!

Для долгосрочных бронирований необходимо внести предоплату  в размере стоимости одной ночи. Способы и реквизиты  для оплаты:

1. Вы можете внести предоплату переводом на карту № 5169 3305 1837 7467 Осипов Вадим Валентинович. После оплаты перезвоните 0675544341 или напишите на почту belokorichi@gmail.com.

2. В  терминале «Приватбанка» без комиссии: В строке поиска введите код фирмы 2718413590, появится окошко ФОП Осипов Вадим Валентинович  отель»Белокоричи» указываете свою фамилию и сумму платежа.

3. В любом банке на расчетный счет № 26000052635932, ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, ФОП  Осипов В.В..  ЕДРПОУ/ДРФО 2718413590,

В случае отмены бронирования менее чем 48 часов до заезда, сумма предоплаты не возвращается.

_______________________________________________________________________

Представитель администрации свяжется с гостями для организации внесения предоплаты. Средства необходимо перевести в течение 5 дней после оформления бронирования. В случае непоступления средств администрация отеля оставляет за собой право отменить бронирование.

_______________________________________________________________________